ساختمان برنامه تلوزیونی پرداخت یارانه قانون اساسی

ساختمان: برنامه تلوزیونی پرداخت یارانه قانون اساسی برنامه ریزی رونق اقتصادی یارانه نقدی استفاده ایرانیان قانونی برنامه ایرانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی توضیحات منتخب شورای شهر پنجم راجع به «ماندن یا رفتن» کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آخرین اوضاع ماندن یا رفتن کاندیدای پست شهرداری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 

توضیحات منتخب شورای شهر پنجم راجع به «ماندن یا رفتن» کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

توضیحات منتخب شورای شهر پنجم راجع به «ماندن یا رفتن» کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آخرین اوضاع ماندن یا رفتن کاندیدای پست شهرداری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

حسن رسولی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه براساس فرآیندی که مورد توافق منتخبان شورای شهر پنجم راجع به گزینش گزینه های شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران طی شد مقرر شد که هرکدام از اعضا نام سه تن را به عنوان نامزدهای اولیه پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه دهند که این اقدام در یکی از جلسات شورای شهر صورت گرفت و هرکدام از همکاران منتخب شورای شهر پنجم گزینه های مورد نظر خود را اعلام کردند.

توضیحات منتخب شورای شهر پنجم راجع به «ماندن یا رفتن» کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی با بیان اینکه قرار بود هرکدام از اعضا که نام کاندیدایی را پیشنهاد می کنند از قبول پیشنهاد از سوی این افراد اطمینان حاصل کنند، گفت: براساس این فرآیند 24 کاندید جهت پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد شد که بعضی از این کاندیداها به طور یکسان جزء پیشنهادهای دیگر اعضاء بود.

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: متاسفانه بعضی از پیشنهاد دهندگان علیرغم اینکه به صورت فردی و گروهی با همه کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران براساس اعلام در جلسه مربوطه شورا مذاکره داشتند ولی ازیک رویه واحد جهت کسب اطمینان استفاده نکردند، به عنوان مثال دو تن از همکاران ما به طور جداگانه با نجفی حضوراً صحبت کرده و براساس گفت وگوهای صورت گرفته بین این افراد دو برداشت متفاوت از صحبت های نجفی به شورای شهر ارائه شد. به طوری که براساس یک نقل نجفی اعلام آمادگی جهت پذیرش پست شهرداری داشت و براساس نقل یکی دیگر از منتخبین شورای شهر صحبت های نجفی خبر استنکاف را به شورای شهر انتقال یافته می کرد که بر همین اساس مقرر شد بنده و مسجد جامعی به طور یکسان با نجفی صحبت کنیم تا متوجه شویم که این فرد چه تصمیم و نظری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد.

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آخرین اوضاع ماندن یا رفتن کاندیدای پست شهرداری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 

وی افزود: بعد از جلسه با نجفی متوجه شدیم ادبیات دو عضو مذکور متفاوت بوده و این اعضای بزرگوار براساس ادبیات مورد استفاده، استنباط خود را از این گفت وگو به شورای شهر ارائه کرده اند.

رسولی گفت: در ملاقاتی که ما با نجفی داشتیم، وی گفت که داوطلب و مشتاق قبول تصدی سمت شهرداری نیستم؛ ولی اگر شورای شهر و مجموعه ظرفیت جریان اصلاحات که اکثریت را در شورای شهر دارند، تحقق اهداف حوزه مدیریت شهری را با آمدن من مترادف بداند، مخالفت نخواهم کرد.

وی افزود: یک زمانی فردی مخالفت خود را به مانند ستاری فر از قبول و پذیرش پست شهرداری اعلام می کند و گاهی بعضی به صراحت اعلام موافقت خود را اعلام می کنند. ولی بعضی نیز هستند که مشتاق قبول این پست نیستند ولی مخالفتی هم نمی کنند. بنابراین نجفی مشتاق و متقاضی پست شهرداری نیست ولی در این زمینه مخالفتی هم نمی کند.

توضیحات منتخب شورای شهر پنجم راجع به «ماندن یا رفتن» کاندیداهای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد آخرین اوضاع زمزمه های انصراف بی طرف وشریعتمداری از پذیرش کاندیداتوری پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: مورد نیاز به ذکر است که اساسا بنا نبود که آراء کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام شود. چراکه همه کاندیداها جزء شخصیت های برجسته و سطح بالای اصلاح طلبی بودند و براساس یک اشتباه فاحش آراء رسانه ای شد که این مسئله شبهات، سوء تفاهم و حتی گلایه مندی هایی را نیز ایجاد کرد که همه اعضای منتخب شورای شهر باید از موضع اخلاقی و مسئولیت پذیری پاسخگو باشند.

رسولی با بیان اینکه بر این اساس بنده، میرلوحی، فراهانی و صدراعظم نوری مأموریت پیدا کردیم که با بی طرف حضوری صحبت کنیم، گفت: این ملاقات بعد از آن بود که بی طرف در صدد اعلام مخالفت با کاندیداتوری اش بود و این دو نفر در آستانه اعلام انصراف کتبی خود بودند که بر همین اساس صادقانه مسیر گزینش را جهت آنها توضیح داده و از آنها دلجویی کردیم و از آنها استدعا کردیم که شورای شهر پنجم را همراهی کنند؛ چراکه این افراد از اشخاص مقبول و پاکدست بودند که جزء سرمایه های ملی واز اصلاح طلبان هستند که بزرگوارانه پیشنهاد شورای شهر را پذیرفتند و بر همین اساس مردها نجفی، مرعشی، افشانی، شریعتمداری، بی طرف، مهرعلیزاده و زن کولایی هفت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند که باید برنامه های خود را به شورای شهر ارائه دهند.

منتخب شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آخرین اوضاع ماندن یا رفتن کاندیدای پست شهرداری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 

وی با بیان اینکه ممکن است بعضی از این کاندیداها به علت یک دستی نگرش سیاسی احساس کنند که فرد یا افرادی از میان گزینه ها واجد شرایط تر هست، گفت: این نوع تصمیم گیری جزء اختیارات شورای شهر نیست و مداخله ای هم در این خصوص نمی کنیم ولی آنچه که مهم است این است که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با رأی صد در صد اعضای شورا گزینش می شود.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اعلام آمادگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz